STU København

At finde den rette ungdomsuddannelse kan være en stor udfordring, særligt for unge med særlige behov. En STU i København er en treårig ungdomsuddannelse designet til at støtte disse unge mennesker.

Her på siden vil vi klargøre, hvordan STU kan hjælpe med at opnå personlige og faglige mål, så der åbnes døre til fremtiden.

Stu i København

Hvilke STU tilbydes der i København?

Hvad er en STU i København?

En STU København er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse som bliver afholdt i København og er skræddersyet til unge med særlige behov. Uddannelserne du ser her på siden, tilbyder en chance for at udvikle sig både personligt og socialt.

Det giver eleverne nødvendige evner til at manøvrere i hverdagen og på arbejdsmarkedet.

Eleverne på STU i København får mulighed for at styrke deres selvstændighed. De lærer at klare daglige opgaver, samtidig med at de bygger venskaber og netværk med andre unge.

Uddannelserne henvender sig til unge mellem 16 og 24 år og varer typisk tre år. Her får eleverne individuel støtte til at nå deres fulde potentiale i et trygt og struktureret miljø.

Særligt Tilrettelagt Uddannelse
Uddannelse for unge med særlige behov

Hvad er formålet med STU?

STU er mere end bare en uddannelse; det er en investering i de unges fremtid. Formålet er at give dem de nødvendige redskaber og muligheder for at opnå deres fulde potentiale, blive selvforsørgende og leve et selvstændigt voksenliv, hvor de kan bidrage positivt til samfundet.

Formålet med STU er at give unge mellem 16 og 25 år, herunder unge med udviklingshæmninger og andre unge med særlige behov, muligheden for at udvikle både deres sociale og faglige kompetencer. STU-uddannelsen indeholder både individuelt tilrettelagt undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

Et andet formål med STU-uddannelsen er at elever med særlige behov får mulighed for at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Undervisningen på STU fokuserer på både fagligt og personligt udvikling og sigter mod at ruste de unge til en aktiv deltagelse i voksenlivet. STU-forløbene indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder fritidsaktiviteter og sociale færdigheder, der er vigtige for deltagelse i voksenlivet. Hvert STU-forløb vurderes mindst én gang om året for at sikre, at målene for opfyldelse af kompetencer og færdigheder nås.

I STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er samarbejde og støtte centrale elementer. Skoler, kommuner og forældre arbejder tæt sammen for at sikre, at hver elev får den rette støtte og undervisning, der passer til deres individuelle behov. Dette samarbejde skaber et trygt og inkluderende uddannelsesmiljø, der er skræddersyet til at opfylde hver elevs unikke udfordringer og potentialer. Formålet er at etablere en solid støttestruktur omkring den unge, så de får de bedste forudsætninger for at trives og udvikle sig optimalt i STU-programmet.

Målgruppen for STU i København

STU København er en skræddersyet uddannelse designet specifikt til unge med udviklingsmæssige udfordringer, indlæringsvanskeligheder samt andre unge, der har brug for en alternativ tilgang til læring. STU uddannelse kan fungere som en springbræt for dem, der ikke passer ind i de konventionelle uddannelsesveje, men som med den rette støtte kan trives og udvikle sig i retning af voksenlivet.

Målgruppen for STU er unge i alderen 15-25 år, som af forskellige grunde ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Denne uddannelse giver disse unge en chance for at udvikle personlige og sociale kompetencer, som er afgørende for at kunne leve så selvstændigt som muligt som voksne.

STU er også velegnet til unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshæmninger, autisme, ADHD og andre udfordringer. Disse unge får mulighed for at styrke deres personlige og sociale færdigheder og udvikle sig på områder, der er vigtige for at opnå en høj grad af selvstændighed.

Uddannelsen er individuelt tilpasset hver enkelt elev, så de får de bedste betingelser for aktiv deltagelse i samfundet. Dette opnås gennem skræddersyede uddannelsesforløb, der omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter. Målet er at skabe en bro mellem uddannelse og fremtidig beskæftigelse.

I henhold til lovgivningen om STU skal uddannelsen indeholde praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesforløbsplanen. Dette giver de unge mulighed for at udforske og realisere deres potentiale i et støttende og trygt miljø.

Uddannelse hos STUuddannelse
Uddannelse hos STUuddannelse

Hvad forløber uddannelserne sig?

Hver STU-uddannelse, du opdager på STUuddannelse.dk, er omhyggeligt designet for at sikre, at studerende opnår det maksimale udbytte gennem deres treårige uddannelsesforløb.

Alle tre linjer indledes med et 12-ugers afklaringsforløb, hvor du udforsker elementer fra hver linje. Efterfølgende vælger du din primære linje, hvilket tilpasser din uddannelsesplan. Ud over linjefag kan du engagere dig i andre moduler, understøttet af en kontaktlærer fra din valgte linje.

I løbet af det første år på hver linje lægger vi hovedvægten på at opbygge en solid grundviden inden for de relevante områder. Dette vil give dig en god forståelse af de redskaber og værktøjer, som du senere vil lære at beherske.

Fra det andet år øges fokus på projektorienteret arbejde, hvor vi for eksempel dedikerer et semester til at skabe et omfattende program inden for Software- og spiludviklingslinjen, opdelt i mindre segmenter udviklet i grupper. Samtidig starter vi processen med at arrangere praktikpladser, så du kan anvende dine nyligt opnåede kompetencer i virkelige situationer og udforske dine muligheder ud fra dine interesser og ønsker.

I det tredje år skifter vi helt til et projektorienteret format, baseret på dine egne præferencer for, hvad du ønsker at arbejde med. Inden for softwareudvikling fokuserer vi på kodeprojekter, som regelmæssigt testes og justeres under udviklingsmøder, der afholdes 1-2 gange ugentligt. Disse møder involverer flere studerende, hvilket giver mulighed for at udveksle konstruktiv feedback og lære af hinanden.

Fra det andet år øges fokus på projektorienteret arbejde, hvor vi for eksempel dedikerer et semester til at skabe et omfattende program inden for Software- og spiludviklingslinjen, opdelt i mindre segmenter udviklet i grupper. Samtidig starter vi processen med at arrangere praktikpladser, så du kan anvende dine nyligt opnåede kompetencer i virkelige situationer og udforske dine muligheder ud fra dine interesser og ønsker.

Det tredje år tilbyder eleverne en dybdegående fordybelse i deres valgte specialiseringer.

Inden for linjefagene Software- og Spiludvikling samt Support og Infrastruktur er vores primære fokus rettet mod konkrete projekter såsom udviklingsprojekter eller systemudvikling. Inden for den grafiske linje er valgmulighederne mere omfattende og varierede, hvilket gør det udfordrende at præcist afgøre, hvordan den sidste del af uddannelsesforløbet optimeres.

For eksempel kan elever med en særlig interesse for udvikling af grafiske brugergrænseflader (GUI’er) blive involveret i projekter inden for softwareudviklingslinjen. Dette samarbejde mellem kodningseksperter og grafiske designere bidrager til udviklingen af brugergrænseflader til de softwareapplikationer, der bliver skabt.

Elever med en kunstnerisk tilgang inden for den grafiske linje har mulighed for at fordybe sig i et medie efter eget valg, herunder billedkunst, animation, webdesign og lignende. Dette individuelle projektarbejde støttes altid af en underviser, der vejleder, støtter og bidrager til elevens personlige udvikling.

Økonomi under uddannelsen

STU-uddannelsen er en investering i unges fremtid. Det økonomiske aspekt og tidsrammen er vigtige faktorer for elever og forældre.

  • STU-uddannelsen tilbydes uden omkostninger for alle elever, hvilket garanterer adgang for enhver uanset deres økonomiske situation.
  • Mens standardvarigheden af STU-uddannelsen er tre år, tilbydes der mulighed for tilpasning baseret på den enkelte elevs unikke behov og omstændigheder.
  • Elever i STU-modtager økonomisk hjælp fra deres lokale kommune igennem uddannelsesforløbet, da de ikke er berettigede til at modtage almindelig studiestøtte (SU).
  • For at lette elevernes adgang til undervisning, dækkes transportomkostninger ofte af kommunen, hvilket fjerner transportrelaterede økonomiske barrierer.
  • Alle udgifter forbundet med undervisning, herunder læremidler og materialer, er fuldt finansieret af offentlige midler, således at hverken elever eller deres familier pålægges yderligere økonomiske byrder i forbindelse med uddannelsen
STU uddannelse

Indstilling og visitationsudvalget

At forstå processen for optagelse og visitation er afgørende for at sikre, at unge med særlige behov får adgang til STU København. Her vil vi guide dig igennem de nødvendige skridt, fra den indledende kontakt med kommunen til udarbejdelsen af en individuel forløbsplan.

Din UU-vejleder og eventuelt dine forældre hjælper dig med at lave en indstilling til STU, og det tager mindst fem uger at få den klar. Det er vigtigt, du får udtrykt dine interesser og styrker, så visitationsudvalget kan træffe den bedste beslutning for dit uddannelsesforløb.

I Københavns Kommune bestemmer et visitationsudvalg, om du kan starte på STU. Udvalget består af fagfolk fra Beskæftigelses-, Social- og Børne- og Ungdomsforvaltningen, som alle arbejder for at sikre kvalitet og relevans i uddannelsen for unge som dig.

Du kan komme i gang med din STU i enten januar eller august, alt efter hvad der passer bedst med dine planer og behov. Derefter er det tid til at lægge en solid forløbsplan, som vil guide dig gennem din uddannelse. 

Vil du have mere information om vores uddannelse?

STU-tilmelding

Ofte stillede spørgsmål om STU København

STU repræsenterer “Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse”, en treårig uddannelsesmulighed specialdesignet til unge med særlige uddannelsesbehov, som ikke er i stand til at følge traditionelle ungdomsuddannelser. Fokus i STU ligger på at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige evner.

STU tilbyder specialiseret undervisning til unge under 25 år, som kræver en tilpasset uddannelsessti. Dette program styrker unge med særlige behov, herunder de udviklingshæmmede, ved at tilbyde undervisning, der er specifikt tilpasset deres krav, med målet om at fremme et selvstændigt og aktivt voksenliv gennem udvikling af sociale og faglige kompetencer. I København er der mange uddannelsessteder, som tilbyder STU. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller job.

STU’s skræddersyede undervisningsmetode omfatter en blanding af teori og praktik, designet til at forbedre elevernes sociale og faglige færdigheder. Hver elev udvikler en personlig uddannelsesplan, der inkluderer praktikophold, med henblik på forberedelse til videre uddannelse eller karriere.

STU’s kerneformål er at tilbyde en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke er i stand til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Dette program er skabt for at understøtte unge med særlige uddannelsesbehov, og målretter sig mod unge, som sigter efter at opnå et selvstændigt og aktivt voksenliv ved at udvikle deres sociale og faglige kompetencer.

Undervisningen i STU er individuelt tilpasset og inkluderer både teoretisk og praktisk læring, med det formål at forstærke elevernes sociale og faglige evner. Hvert STU-forløb er centreret om den enkelte elevs ambitioner og kapaciteter, og inkluderer en detaljeret uddannelsesplan, som dækker hele forløbet, herunder praktikforløb og forberedelse til fremtidige uddannelses- eller arbejdsmuligheder. Vi tilbyder en lang række forskellige valgmoduler som du kan vælge imellem. På den måde kan du selv påvirke din uddannelse. Du kan læse mere om valgmodulerne på uddannelsessiderne. Hvis du er interesseret i at starte på en STU, kan du komme på besøg hos os. Udfyld blot formularen her på siden, og så vil vi kontakte dig.

STU er designet til at forberede unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Programmet opnår dette gennem et tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udvikling af sociale og faglige kompetencer. Eleverne engagerer sig i praktiske og sociale aktiviteter, der bidrager til deres overordnede evne til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til videre uddannelse og arbejdsliv.

ADL, også kendt som Almen Daglig Livsførelse, er de grundlæggende handlinger og opgaver, som en person udfører i sin daglige rutine for at opretholde personlig hygiejne, klæde sig, spise, bevæge sig rundt og udføre andre essentielle opgaver. Disse aktiviteter er afgørende for at opretholde selvstændighed og trivsel. Eksempler på ADL inkluderer at vaske op, skifte pærer, badning, påklædning, spisning, mobilitet og toiletbesøg. Evaluering af en persons evne til at udføre disse aktiviteter er vigtig for at vurdere deres funktionsevne og behovet for eventuel pleje eller støtte, især for ældre eller dem med sundhedsmæssige udfordringer. Når du går på STU hos os, vil ADL være en del af skemaet, hvor vi vil træne daglige gøremål.