STU Nørrebro

Det kan være en betydelig udfordring at finde den rette ungdomsuddannelse, især for unge med særlige behov. 

En STU på Nørrebro udgør en treårig ungdomsuddannelse skræddersyet til at støtte disse unge mennesker. Vi ønsker at give dig en klar forståelse af, hvordan STU kan bidrage til at opnå personlige og faglige mål, der åbner døre til fremtiden.

STU på Nørrebro

Hvilke STU tilbydes der på Nørrebro?

Hvad er en STU på Nørrebro?

STU Nørrebro er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, der afholdes på Nørrebro og er specielt tilpasset unge med særlige behov. 

De uddannelser, du ser her på siden, tilbyder en mulighed for at udvikle sig både personligt og socialt. Dette giver eleverne de nødvendige færdigheder til at navigere i dagligdagen og på arbejdsmarkedet. 

Eleverne på STU på Nørrebro har mulighed for at styrke deres selvstændighed, opbygge venskaber og etablere netværk med andre unge. Uddannelserne henvender sig typisk til unge mellem 16 og 24 år og strækker sig normalt over tre år. 

Her får eleverne individuel støtte til at nå deres fulde potentiale inden for et trygt og velstruktureret miljø.

Særligt Tilrettelagt Uddannelse
Uddannelse for unge med særlige behov

Hvad er formålet med STU?

STU er mere end bare en uddannelse; det er en investering i de unges fremtid. Formålet er at give dem de nødvendige redskaber og muligheder for at opnå deres fulde potentiale, blive selvforsørgende og leve et selvstændigt voksenliv, hvor de kan bidrage positivt til samfundet.

Formålet med STU er at give unge mellem 16 og 25 år, herunder unge med udviklingshæmninger og andre unge med særlige behov, muligheden for at udvikle både deres sociale og faglige kompetencer. STU-uddannelsen indeholder både individuelt tilrettelagt undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

Et andet formål med STU-uddannelsen er at elever med særlige behov får mulighed for at leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Undervisningen på STU fokuserer på både fagligt og personligt udvikling og sigter mod at ruste de unge til en aktiv deltagelse i voksenlivet. STU-forløbene indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder fritidsaktiviteter og sociale færdigheder, der er vigtige for deltagelse i voksenlivet. Hvert STU-forløb vurderes mindst én gang om året for at sikre, at målene for opfyldelse af kompetencer og færdigheder nås.

I STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er samarbejde og støtte centrale elementer. Skoler, kommuner og forældre arbejder tæt sammen for at sikre, at hver elev får den rette støtte og undervisning, der passer til deres individuelle behov. Dette samarbejde skaber et trygt og inkluderende uddannelsesmiljø, der er skræddersyet til at opfylde hver elevs unikke udfordringer og potentialer. Formålet er at etablere en solid støttestruktur omkring den unge, så de får de bedste forudsætninger for at trives og udvikle sig optimalt i STU-programmet.

Målgruppen for STU på Nørrebro

STU Nørrebro er en skræddersyet uddannelse designet specifikt til unge med udviklingsmæssige udfordringer, indlæringsvanskeligheder samt andre unge, der har brug for en alternativ tilgang til læring. STU uddannelse kan fungere som en springbræt for dem, der ikke passer ind i de konventionelle uddannelsesveje, men som med den rette støtte kan trives og udvikle sig i retning af voksenlivet.

Målgruppen for STU er unge i alderen 15-25 år, som af forskellige grunde ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Denne uddannelse giver disse unge en chance for at udvikle personlige og sociale kompetencer, som er afgørende for at kunne leve så selvstændigt som muligt som voksne.

STU er også velegnet til unge med særlige behov, herunder dem med udviklingshæmninger, autisme, ADHD og andre udfordringer. Disse unge får mulighed for at styrke deres personlige og sociale færdigheder og udvikle sig på områder, der er vigtige for at opnå en høj grad af selvstændighed.

Uddannelsen er individuelt tilpasset hver enkelt elev, så de får de bedste betingelser for aktiv deltagelse i samfundet. Dette opnås gennem skræddersyede uddannelsesforløb, der omfatter undervisning, praktik og sociale aktiviteter. Målet er at skabe en bro mellem uddannelse og fremtidig beskæftigelse.

I henhold til lovgivningen om STU skal uddannelsen indeholde praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesforløbsplanen. Dette giver de unge mulighed for at udforske og realisere deres potentiale i et støttende og trygt miljø.

Uddannelse hos STUuddannelse
Uddannelse hos STUuddannelse

Hvad forløber uddannelserne sig?

Hver STU på Nørrebro, du opdager på STUuddannelse.dk, er omhyggeligt designet for at sikre, at studerende opnår det maksimale udbytte gennem deres treårige uddannelsesforløb.

Alle tre linjer indledes med et 12-ugers afklaringsforløb, hvor du udforsker elementer fra hver linje. Efterfølgende vælger du din primære linje, hvilket tilpasser din uddannelsesplan. Ud over linjefag kan du engagere dig i andre moduler, understøttet af en kontaktlærer fra din valgte linje.

I løbet af det første år på hver linje lægger vi hovedvægten på at opbygge en solid grundviden inden for de relevante områder. Dette vil give dig en god forståelse af de redskaber og værktøjer, som du senere vil lære at beherske.

Fra det andet år øges fokus på projektorienteret arbejde, hvor vi for eksempel dedikerer et semester til at skabe et omfattende program inden for Software- og spiludviklingslinjen, opdelt i mindre segmenter udviklet i grupper. Samtidig starter vi processen med at arrangere praktikpladser, så du kan anvende dine nyligt opnåede kompetencer i virkelige situationer og udforske dine muligheder ud fra dine interesser og ønsker.

I det tredje år skifter vi helt til et projektorienteret format, baseret på dine egne præferencer for, hvad du ønsker at arbejde med. Inden for softwareudvikling fokuserer vi på kodeprojekter, som regelmæssigt testes og justeres under udviklingsmøder, der afholdes 1-2 gange ugentligt. Disse møder involverer flere studerende, hvilket giver mulighed for at udveksle konstruktiv feedback og lære af hinanden.

Fra det andet år øges fokus på projektorienteret arbejde, hvor vi for eksempel dedikerer et semester til at skabe et omfattende program inden for Software- og spiludviklingslinjen, opdelt i mindre segmenter udviklet i grupper. Samtidig starter vi processen med at arrangere praktikpladser, så du kan anvende dine nyligt opnåede kompetencer i virkelige situationer og udforske dine muligheder ud fra dine interesser og ønsker.

Det tredje år tilbyder eleverne en dybdegående fordybelse i deres valgte specialiseringer.

Inden for linjefagene Software- og Spiludvikling samt Support og Infrastruktur er vores primære fokus rettet mod konkrete projekter såsom udviklingsprojekter eller systemudvikling. Inden for den grafiske linje er valgmulighederne mere omfattende og varierede, hvilket gør det udfordrende at præcist afgøre, hvordan den sidste del af uddannelsesforløbet optimeres.

For eksempel kan elever med en særlig interesse for udvikling af grafiske brugergrænseflader (GUI’er) blive involveret i projekter inden for softwareudviklingslinjen. Dette samarbejde mellem kodningseksperter og grafiske designere bidrager til udviklingen af brugergrænseflader til de softwareapplikationer, der bliver skabt.

Elever med en kunstnerisk tilgang inden for den grafiske linje har mulighed for at fordybe sig i et medie efter eget valg, herunder billedkunst, animation, webdesign og lignende. Dette individuelle projektarbejde støttes altid af en underviser, der vejleder, støtter og bidrager til elevens personlige udvikling.

Økonomi under uddannelsen

STU uddannelsen udgør en investering i unges fremtid. Økonomi og tidsramme er vigtige overvejelser for elever og deres forældre.
 
  • STU-uddannelsen tilbydes uden omkostninger for alle elever, hvilket sikrer adgang uanset økonomisk situation.
  • Selvom standardvarigheden af STU-uddannelsen er tre år, kan den tilpasses individuelt i overensstemmelse med den enkelte elevs unikke behov og omstændigheder.
  • Elever i STU modtager økonomisk støtte fra deres lokale kommune i løbet af uddannelsesforløbet, da de ikke er berettigede til almindelig studiestøtte (SU).
  • Transportomkostninger dækkes ofte af kommunen for at lette elevernes adgang til undervisning og fjerne økonomiske hindringer relateret til transport.
  • Alle omkostninger forbundet med undervisning, herunder læremidler og materialer, er fuldt finansieret af offentlige midler, så elever og deres familier ikke belastes yderligere økonomisk i forbindelse med uddannelsen.
 
STU uddannelse

Indstilling og visitationsudvalget

At forstå processen for optagelse og visitation er afgørende for at sikre, at unge med særlige behov får adgang til STU Nørrebro.

Her vil vi guide dig gennem de nødvendige trin, fra den indledende kontakt med kommunen til udarbejdelsen af en individuel forløbsplan. Din UU-vejleder og eventuelt dine forældre vil bistå dig med at udarbejde en indstilling til STU, hvilket normalt tager mindst fem uger at gøre klar.

Det er afgørende, at du udtrykker dine interesser og styrker, så visitationsudvalget kan træffe den bedst mulige beslutning om dit uddannelsesforløb.

I Københavns Kommune er det et visitationsudvalg bestående af fagfolk fra Beskæftigelses-, Social- og Børne- og Ungdomsforvaltningen, der afgør, om du kan starte på STU. Deres mål er at sikre kvalitet og relevans i uddannelsen for unge som dig. Du kan starte din STU i enten januar eller august, afhængigt af dine planer og behov. Derefter er det tid til at udarbejde en solid forløbsplan, der vil vejlede dig gennem din uddannelsesrejse.

Vil du have mere information om vores uddannelse?

STU-tilmelding

Ofte stillede spørgsmål om STU Nørrebro

STU repræsenterer “Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse”, en treårig uddannelsesmulighed specialdesignet til unge med særlige uddannelsesbehov, som ikke er i stand til at følge traditionelle ungdomsuddannelser. Fokus i STU ligger på at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige evner.

STU tilbyder specialiseret undervisning til unge under 25 år, som kræver en tilpasset uddannelsessti. Dette program styrker unge med særlige behov, herunder de udviklingshæmmede, ved at tilbyde undervisning, der er specifikt tilpasset deres krav, med målet om at fremme et selvstændigt og aktivt voksenliv gennem udvikling af sociale og faglige kompetencer. I København er der mange uddannelsessteder, som tilbyder STU. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller job.

STU’s skræddersyede undervisningsmetode omfatter en blanding af teori og praktik, designet til at forbedre elevernes sociale og faglige færdigheder. Hver elev udvikler en personlig uddannelsesplan, der inkluderer praktikophold, med henblik på forberedelse til videre uddannelse eller karriere.

STU’s kerneformål er at tilbyde en treårig ungdomsuddannelse til unge mellem 16 og 25 år, som ikke er i stand til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Dette program er skabt for at understøtte unge med særlige uddannelsesbehov, og målretter sig mod unge, som sigter efter at opnå et selvstændigt og aktivt voksenliv ved at udvikle deres sociale og faglige kompetencer.

Forståelsen af optagelses- og visitationsprocessen er afgørende for at sikre, at unge med særlige behov får adgang til STU Nørrebro. Vi vil guide dig igennem de nødvendige trin, lige fra den indledende kontakt med kommunen til udarbejdelsen af en individuel forløbsplan. Din UU-vejleder og eventuelt dine forældre vil assistere dig med at udarbejde en indstilling til STU, hvilket normalt tager mindst fem uger at gøre klar. Det er vigtigt, at du udtrykker dine interesser og styrker, så visitationsudvalget kan træffe den bedst mulige beslutning om dit uddannelsesforløb. I Københavns Kommune er det et visitationsudvalg bestående af fagfolk fra Beskæftigelses-, Social- og Børne- og Ungdomsforvaltningen, der afgør, om du kan starte på STU. Deres mål er at sikre kvalitet og relevans i uddannelsen for unge som dig. Du kan starte din STU i enten januar eller august, afhængigt af dine planer og behov. Derefter er det tid til at udarbejde en solid forløbsplan, der vil vejlede dig gennem din uddannelsesrejse.

STU er designet til at forberede unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Programmet opnår dette gennem et tilpasset undervisningsforløb, som fokuserer på udvikling af sociale og faglige kompetencer. Eleverne engagerer sig i praktiske og sociale aktiviteter, der bidrager til deres overordnede evne til at engagere sig i voksenlivet og forbereder dem til videre uddannelse og arbejdsliv.

ADL, også kendt som Almen Daglig Livsførelse, er de grundlæggende handlinger og opgaver, som en person udfører i sin daglige rutine for at opretholde personlig hygiejne, klæde sig, spise, bevæge sig rundt og udføre andre essentielle opgaver. Disse aktiviteter er afgørende for at opretholde selvstændighed og trivsel. Eksempler på ADL inkluderer at vaske op, skifte pærer, badning, påklædning, spisning, mobilitet og toiletbesøg. Evaluering af en persons evne til at udføre disse aktiviteter er vigtig for at vurdere deres funktionsevne og behovet for eventuel pleje eller støtte, især for ældre eller dem med sundhedsmæssige udfordringer. Når du går på STU hos os, vil ADL være en del af skemaet, hvor vi vil træne daglige gøremål.