STU i Software og spiludvikling

STU i Software- og spiludvikling

Er du klar til at omdanne din passion for teknologi til virkelighed? Vi tilbyder en unik STU i Software- og Spiludvikling, skræddersyet til dig, der ønsker en anderledes tilgang til læring.

Denne STU er din chance for at dykke ned i programmeringens verden, startende med grundlæggende koncepter og bevægende dig op til avanceret spiludvikling og webdesign.

Vores mål er at støtte dig i at udvikle både faglige og personlige kompetencer gennem praktisk læring og kreativ udfoldelse.

Uddannelsesinformation

Bliv klædt på til fremtiden

På uddannelsen i Software- og Spiludvikling dykker vi ind i de centrale elementer af nutidig softwareudvikling. Vi starter med de basale principper for programmering, som giver dig en fast forståelse for kodningens fundament og opbygning. Herefter bevæger vi os videre til praktisk anvendelse med Python, hvor du vil lære at udvikle brugbare scripts og applikationer.

Videre på uddannelsen vil vi udforske programmeringssproget C#, som åbner dørene for at skabe avancerede og udvidelige løsninger. Du vil også blive introduceret til Visual Studio IDE, vores foretrukne værktøj til kodning, optimering og fejlfinding.

Desuden vil du få erfaring med Unity, som vil sætte dig i stand til at designe objekter og udvikle engagerende spiloplevelser. Kurset inkluderer også en introduktion til webudvikling med WordPress og Elementor, hvor du vil lære at oprette dynamiske websites.

Vi dykker også ned i databaser, teori og praksis, så du får kompetencer til effektivt at organisere og håndtere data bag apps og websites. Dette kursusområde tilbyder dig en dybdegående forståelse for programmering, webdesign og databehandling, essentielle færdigheder for enhver moderne softwareudvikler.

Udvalgt indhold i uddannelsen

Python-programmering

Udforsk anvendelsen af Python for at løse reelle problemer og udvikle software.

C#-programmering

Lær at anvende C# for at udvikle robuste softwareapplikationer og systemer.

Visual Studio IDE

Skab, test og distribuer software nemt med intelligent kodehjælp og integreret versionskontrol.

Unity Spiludvikling

Du kommer til at lære at bygge spændende spil ved at udnytte kraften i Unity's spilmotor.

WordPress og Elementor

I løbet af uddannelsen lærer du at skabe og tilpasse websites let ved brug af WordPress og Elementor.

Database

Dybdegående databaseforståelse og -implementering: Lær om strukturer i databaser og opbygning i praksis.

Valgfag og moduler

Valgmoduler

På vores linjefag har du muligheden for at skræddersy din uddannelse gennem en bred vifte af valgmoduler, som du kan vælge med stor frihed, afhængig af de aktuelt tilbudte moduler. For eksempel vil valgmoduler inden for Support og Infrastruktur specialisere dig yderligere inden for dette område.

Valgfag

Udover IT-relaterede emner, inkluderer uddannelsen også en række valgfag, der spænder bredt. Vi tilbyder fag som Samfund og Samtid, klassiske skolefag som dansk, engelsk, og matematik, samt fag der fokuserer på fysisk velvære og interesser såsom Fitness og bevægelse, Kost og ernæring, og E-sport.

Dit uddannelsesforløb vil derfor bestå af et hovedlinjefag, suppleret med valgte valgmoduler og en diversitet af valgfag, som tilsammen giver en velafbalanceret og personligt tilpasset uddannelse.

Vores uddannelseslinjer byder på et bredt udvalg af valgmoduler

Få en introduktion til Python-programmering, hvor du vil lære kodningens basale regler gennem interaktive lektioner, kreative projekter, og praktisk læring.

I valgmodulet Programmering med C# introduceres du til objektorienteret programmering (OOP), hvor du gennem hands-on øvelser og gruppearbejde lærer de fundamentale OOP-principper.

Træd ind i Unity’s verden gennem et dybdegående valgmodul, der udstyrer dig med færdigheder i spiludvikling og programmering, fremmer innovation og kreativitet.

Bliv fortrolig med at anvende Visual Studio 2022 som dit primære udviklingsværktøj for at kode, kompilere og debugge. Dette værktøj vil være en kernekomponent i de fleste af vores programmeringsvalgmoduler.

På valgmodulet Webdesign/WordPress bliver du introduceret til webudvikling, hvor du lærer at designe, håndtere indhold og implementere funktioner for moderne websites.

Udvikl grafiske objekter til brug i spil med Unity-platformen, arbejdende med design af objekter, scener, belysning og animation. Dette modul komplementeres ofte med Unity – Junior Programmør.

Få en introduktion til brugen af AI i programmering ved at lære om OpenAI’s ChatGPT-4, og hvordan det kan anvendes til udvikling og fejlfinding i kode.

Uddannelse hos STUuddannelse

Hvad forløber uddannelserne sig?

Hver STU-uddannelse, du opdager på STUuddannelse.dk, er omhyggeligt designet for at sikre, at studerende opnår det maksimale udbytte gennem deres treårige uddannelsesforløb.

Alle tre linjer indledes med et 12-ugers afklaringsforløb, hvor du udforsker elementer fra hver linje. Efterfølgende vælger du din primære linje, hvilket tilpasser din uddannelsesplan. Ud over linjefag kan du engagere dig i andre moduler, understøttet af en kontaktlærer fra din valgte linje.

I det første år på hver linje fokuserer vi på at bygge en grundlæggende faglighed inden for de relevante områder, så du bliver fortrolig med de værktøjer, du vil lære at bruge.

Fra det andet år øges fokus på projektorienteret arbejde, hvor vi for eksempel dedikerer et semester til at skabe et omfattende program inden for Software- og spiludviklingslinjen, opdelt i mindre segmenter udviklet i grupper. Samtidig starter vi processen med at arrangere praktikpladser, så du kan anvende dine nyligt opnåede kompetencer i virkelige situationer og udforske dine muligheder ud fra dine interesser og ønsker.

I det tredje år skifter vi helt til et projektorienteret format, baseret på dine egne præferencer for, hvad du ønsker at arbejde med. Inden for softwareudvikling fokuserer vi på kodeprojekter, som regelmæssigt testes og justeres under udviklingsmøder, der afholdes 1-2 gange ugentligt. Disse møder involverer flere studerende, hvilket giver mulighed for at udveksle konstruktiv feedback og lære af hinanden.

Fra det andet år øges fokus på projektorienteret arbejde, hvor vi for eksempel dedikerer et semester til at skabe et omfattende program inden for Software- og spiludviklingslinjen, opdelt i mindre segmenter udviklet i grupper. Samtidig starter vi processen med at arrangere praktikpladser, så du kan anvende dine nyligt opnåede kompetencer i virkelige situationer og udforske dine muligheder ud fra dine interesser og ønsker.

Det tredje år tilbyder eleverne en dybdegående fordybelse i deres valgte specialiseringer.

Inden for linjefagene Software- og Spiludvikling samt Support og Infrastruktur fokuserer vi primært på et konkret projekt, såsom et udviklingsprojekt eller systemudvikling. Valgmulighederne inden for den grafiske linje er bredere og mere varierede, hvilket gør det udfordrende at præcist bestemme, hvordan den sidste del af uddannelsesforløbet optimeres.

For eksempel kan elever, der udviser en særlig interesse for udvikling af GUI’er (grafiske brugergrænseflader), blive integreret i projekter under softwareudviklingslinjen. Dette samarbejde mellem kodeeksperter og grafiske designere faciliterer udviklingen af brugergrænseflader til de skabte programmer.

Elever med en hang til det mere kunstneriske, inden for den grafiske linje, kan forfølge fordybelse i et medie efter eget valg, være det billedkunst, animation, webdesign mv. Denne individuelle projekttilgang understøttes altid af en underviser, der vejleder, støtter og bidrager til elevens udvikling.

Få mere information om uddannelsen

STU-tilmelding

Ofte stillede spørgsmål

“STU” er et uddannelsestilbud for unge under 25 år med særlige behov. Denne uddannelse er skræddersyet til dem, der ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser, selv med specialundervisning eller specialpædagogisk støtte. STU fokuserer på at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer hos de unge. Uddannelsen afsluttes med et kompetencepapir (afgangsbevis) for de opnåede færdigheder og kompetencer. Dog er uddannelsen ikke formelt kompetencegivende til videre uddannelse eller arbejde. Dette dokument indeholder en detaljeret beskrivelse af dine aktiviteter og det, du har lært under uddannelsen. Desuden inkluderer det en vurdering af din opfyldelse af uddannelsens mål.

En STU-uddannelse bruges til at ruste unge med særlige behov til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Denne uddannelse fokuserer på at udvikle den unge fagligt, personligt og socialt. Desuden tilbyder et STU-forløb muligheden for at indgå i et ungdomsmiljø, hvor de unge kan danne relationer og spejle sig i ligesindede.

Kvaliteten af STU sikres gennem regelmæssig vurdering og tilpasning af undervisningsplanen. Mindst én gang om året sker der en vurdering af den unges opfyldelse af målene i uddannelsesplanen. Børne– og Undervisningsministeriet er ansvarlig for at overvåge og regulere STU gennem STU-loven, for at sikre, at uddannelsen lever op til de fastsatte standarder og hjælper eleverne med at opnå de nødvendige kompetencer til en så selvstændig deltagelse i voksenlivet som muligt.

I 2022 er antallet af nye elever på STU oppe på 2.003, hvilket er en smule højere end de 2.003, der startede i 2017. Størstedelen af de elever, der påbegyndte STU i 2022, nemlig over 80%, er mellem 15 og 19 år.

Der har også været en stigning i antallet af elever, der færdiggør STU. I 2017 afsluttede lidt over 1.504 deres uddannelse, mens dette tal i 2022 næsten nåede 1.832.

Samlet set er der cirka 5.700 elever, der er i gang med en STU i 2022, en lille stigning fra de cirka 5.550, der var aktive i 2017.

Disse tal viser en generel stigning i antallet af elever, der starter på, er i gang med, og færdiggør en STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) fra 2017 til 2022. Det indikerer en stigende interesse og deltagelse i denne type uddannelse over en femårig periode (Danmark Statistik, 2022).

Udforsk vores andre uddannelser

Fangede vores STU i software- og spiludvikling dig ikke? Så læs endelig mere om vores to andre STU uddannelser nedenfor.

Udforsk teknologiens verden her, hvor software møder innovation.

Oplev den kreative fusion af grafisk design og teknologi på vores grafiske STU. 

Få mere information om uddannelsen

STU-tilmelding